Cập nhật

Khi có phiên bản mới, Death Click sẽ gửi thông báo cho bạn và hiển thị nhắc nhở trong trang tùy chọn.
Bạn chỉ cần nhấn nút Download Now ở cột bên phải để tải về phiên bản mới!

Hướng dẫn cập nhật phiên bản

Cách thứ nhất

Giống như việc cài đặt, bạn cần giải nén file. Sau đó, hãy sao chép toàn bộ file và dán đè lên file trong thư mục của phiên bản trước đó.
Bằng cách này, bạn sẽ không cần phải gỡ bỏ phiên bản cũ, sau đó cài đặt phiên bản mới. Đồng thời cũng không phải thiết lập lại tùy chọn từ đầu.

Cách thứ hai

Bạn có thể tiến hành gỡ bỏ phiên bản cũ. Sau đó làm theo hướng dẫn cài đặt để cài đặt như bình thường.