Xóa/chặn hàng loạt

Để sử dụng, các bạn nhấn vào biểu tượng Death Click trên trình duyệt. Tại trang Tùy chọn, nhìn vào cột Admin Tools (Các công cụ cho quản trị viên) > chọn Multi-Kill.
Tại trang Multi-Kill, các bạn sẽ thấy một ô lớn để nhập danh sách các ID tài khoản Facebook mà bạn cần "chém". Lưu ý: mỗi ID nhập trên một dòng nhé!
Nhập xong thì nhấn nút và ngồi chờ Death Click xử lý cho bạn thôi. Công cụ này cực kì phù hợp trong việc lọc nhóm. Bạn có thể sử dụng kết hợp với các công cụ thống kê giúp xuất ra danh sách các thành viên không hoạt động trong một thời gian (ví dụ: J2TEAM Community thường kiểm tra mỗi 30 ngày).