Bài chờ duyệt

Trong phần này sẽ có 3 công cụ riêng. Để sử dụng, các bạn chỉ việc nhấn vào công cụ bạn muốn và chờ nó chạy thôi. Không cần điền thông tin hay cấu hình gì cả.

Xóa toàn bộ bài chờ duyệt

Công cụ đầu tiên sẽ xóa mọi bài trong phần chờ duyệt mà không cần kiểm tra điều kiện nào cả.

Xóa toàn bộ bài chờ duyệt không có Hashtag

Như tên gọi, công cụ này sẽ kiểm tra xem bài nào thiếu hashtag thì mới thực hiện xóa. Có thể nó sẽ không phù hợp với tất cả mọi nhóm vì không phải nhóm nào cũng sử dụng hashtag để phân loại bài viết.

Xóa toàn bộ bài chờ duyệt là Live-stream

Trong một thời gian dài, rất nhiều nhóm xuất hiện tình trạng bị spam bởi các bài live-stream do tài khoản ảo đăng vào nhóm. Thường là các bài live-stream bán hàng hoặc chơi game.
Công cụ này của Death Click giúp bạn có thể xử lý chúng một cách nhanh gọn.