Kích hoạt bản quyền

Sau khi cài đặt thành công, để có thể bắt đầu sử dụng Death Click, bạn sẽ cần kích hoạt bản quyền.

Lấy ID người dùng tài khoản Facebook của bạn

Bản quyền sẽ được kích hoạt theo từng tài khoản Facebook, vì vậy bạn sẽ cần cung cấp ID Facebook.
Cách lấy ID rất đơn giản, bạn vào facebook.com (mình giả sử bạn đã đăng nhập rồi), nhấn F12 để mở cộng cụ dành cho nhà phát triển (Dev Tools) > chọn tab Console và dán đoạn mã sau:
/* Get your Facebook UID - Developed by JUNO_OKYO */
(function(b){var a=require("CurrentUserInitialData").USER_ID||document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/)[1];b(a);prompt("Copied to clipboard!",a)})(copy);
Bạn sẽ thấy thông báo UID đã được copy vào bộ nhớ!
Truy cập https://j2team.dev/extensions/death-click (tạo tài khoản nếu chưa có nhé), nhập UID và gửi yêu cầu kích hoạt tài khoản!
Lưu ý: nếu truy cập liên kết trên mà bạn thấy giao diện như hình dưới đây thì có nghĩa là tài khoản của bạn đã kích hoạt rồi. Bạn không cần kích hoạt nữa!