Sử dụng

Sau khi thiết lập tùy chọn, giờ đây bạn đã sẵn sàng để sử dụng công cụ nguy hiểm nhất Facebook.

Đến giờ đi săn rồi!!

Tính năng cơ bản

Tính năng chính mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên của Death Click đó là kick/ban thông qua menu ngữ cảnh (chuột phải).

Việc bạn cần làm chỉ là tìm xem có tên nào vi phạm trong nhóm, nhấn chuột phải vào tên > "Chặn thành viên này khỏi nhóm".

Death Click không chỉ hoạt động ở trong nhóm của bạn, bạn hoàn toàn có thể ban một người thậm chí chưa tham gia nhóm. Tức người bị ban sẽ không thấy nhóm bạn để mà yêu cầu tham gia luôn.

Nhờ vậy, mỗi khi thấy những bình luận spam ở nhóm khác. Mình chỉ đơn giản nhấn chuột phải vào tên người spam để ban luôn khỏi nhóm mình.