Sử dụng

Sau khi thiết lập tùy chọn, giờ đây bạn đã sẵn sàng để sử dụng công cụ nguy hiểm nhất Facebook.
Đến giờ đi săn rồi!!

Lưu ý khi sử dụng Death Click

Tài khoản đang dùng extension phải là tài khoản quản trị viên đang hiển thị trong danh sách QTV của nhóm. Không phải là tài khoản ẩn sau fanpage.
Ví dụ: tài khoản Mạnh Tuấn của mình có thể nhìn thấy khi vào danh sách Quản trị viên của nhóm J2TEAM Community.
Ngoài ra, hãy chú ý rằng tài khoản cá nhân của bạn là tài khoản đang dùng để tương tác với nhóm (trong trường hợp bạn thêm fanpage vào nhóm, Facebook sẽ có nút chuyển đổi giữa tài khoản cá nhân và fanpage ở góc phải dưới cover nhóm).

Tính năng cơ bản

Tính năng chính mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên của Death Click đó là kick/ban thông qua menu ngữ cảnh (chuột phải).
Việc bạn cần làm chỉ là tìm xem có tên nào vi phạm trong nhóm, nhấn chuột phải vào tên > "Chặn thành viên này khỏi nhóm".
Death Click không chỉ hoạt động ở trong nhóm của bạn, bạn hoàn toàn có thể ban một người thậm chí chưa tham gia nhóm. Tức người bị ban sẽ không thấy nhóm bạn để mà yêu cầu tham gia luôn.
Nhờ vậy, mỗi khi thấy những bình luận spam ở nhóm khác. Mình chỉ đơn giản nhấn chuột phải vào tên người spam để ban luôn khỏi nhóm mình.