Thiết lập tùy chọn

Sau khi cài đặt thành công, mặc định Death Click sẽ mở trang thiết lập tùy chọn cho bạn. Bạn cũng có thể truy cập trang này bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào biểu tượng của Death Click ở trên góc phải trình duyệt.
Bạn cần phải thiết lập lần đầu sau khi cài đặt để có thể sử dụng được Death Click. Chúng ta sẽ đi qua từng thiết lập một nhé!

ID nhóm

Đầu tiên, hãy nhập ID nhóm Facebook của bạn. Để lấy ID, truy cập vào nhóm của bạn và nhấn F12 > Console. Dán đoạn mã sau và nhấn ENTER:
prompt('Copy', document.querySelector('meta[property="al:android:url"]').content.split('/')[3])
Kết quả:

Hashtag Namespace

Đây là tùy chọn không bắt buộc. Bạn có thể không cần nhập thiết lập này vội nếu chưa cần dùng tới tính năng Xóa các bài chờ duyệt thiếu Hashtag.
Giá trị cần nhập là chuỗi để xác định bài có chứa hashtag hay không. Ví dụ, J2TEAM Community đang sử dụng các hashtag như sau:
  • #j2team_news
  • #j2team_share
  • #j2team_discussion
  • ...
Bạn có thể dễ dàng nhận ra chúng đều bắt đầu bằng chuỗi "#j2team_". Đây được gọi là Namespace, và cũng là giá trị bạn cần nhập vào trang tùy chọn của Death Click. Tương tự, hãy nhập giá trị phù hợp với nhóm của bạn.

Remove-only

Nếu bạn tích vào tùy chọn này, thì khi nhấn vào menu ngữ cảnh (chuột phải) sẽ chỉ xóa thành viên ra khỏi nhóm thay vì chặn vĩnh viễn.

Removed member clean-up

Nếu bạn tích vào tùy chọn này, Death Click sẽ thực hiện "dọn dẹp" sau khi xóa (hoặc chặn) thành viên ra khỏi nhóm. Việc dọn dẹp bao gồm:
  • Xóa những bài viết gần đây.
  • Xóa những bình luận gần đây.
  • Xóa những tùy chọn (poll) mới tạo gần đây.
  • Xóa những thành viên được mời vào nhóm bởi tài khoản này.
Lưu ý: "gần đây" tức là 7 ngày tính từ thời điểm bạn xóa/chặn thành viên. Đây là giới hạn do Facebook quyết định chứ không phải do Death Click.